#19. “You know” có quan trọng trong Speaking IELTS không?

COLLECTIONS

Anh ơi, cho em hỏi cohesive features (kiểu như laˋ you know, every single …) trong speaking co´ quan trọng không? Vaˋ quan trọng như thế nào?

Chào em,

“You know” và “every single” giống như salt and pepper. Nó chỉ là gia vị cho bữa tối của em thôi. Em không thể nào ăn muối và hạt tiêu alone được mà cái quan trọng nhất vẫn là cái món chính của em. Nếu em đã nói tiếng Anh tốt và trôi chảy thì nên dùng một ít không mặn. Nếu em nói chưa tốt thì cái em cần tập trung chính là làm thế nào để nấu món chính thật ngon rồi khi món chính sẵn sàng mới là lúc em nghĩ đến gia vị.

Have a fabulous day!