#15. Chương 57 – CÁCH LUYỆN TẬP Ý TƯỞNG WRITING IELTS

COLLECTIONS (1)

——–Kien Tran’s IELTS Handbook———

Nếu bạn KO thể nghĩ ra ý tưởng viết Writing IELTS. Cách luyện tập dưới đây sẽ giúp bạn tràn ngập ý tưởng.

Khi luyện ở nhà bạn nên tập nghĩ ý tưởng càng VÔ LÝ càng tốt và làm mọi cách THUYẾT PHỤC nó. Điều này sẽ tăng cường khả năng sáng tạo và khả năng thuyết phục của bạn.

Ví dụ: We should NOT take a shower because

1. It’s not natural. Ancient people don’t take a shower and they’re still strong. Dirty lifestyle gives us a strong immune system preventing us from many diseases.

2. We need to save water. There is only 3% water on Earth that is drinkable. Taking a shower consumes a great deal of water that could have been used for drinking. If the world stops taking a shower, we never have to worry about water running out in the future.

3. We don’t need to build bathroom. =))

Ý tưởng quá vô lý. Nhưng bạn thấy có thuyết phục ko? Cách này giúp bạn tràn trề ý tưởng. Ví dụ khác nhé.

We should NOT protect the environment because

1. The environment is not as bad as the way the media portrays it. Every day we are fed with the information saying the environment is in need of protection. However, it’s not always the case as the impact of human on the environment is in fact relatively negligible.

2. When protecting the environment, we are also taking a great deal of resources from the environment.

3. Many organizations use the so-called phrase “protect the environment” to cover up their secret intentions in an attempt to generate profits.

Quá Vô lý. Nhưng vẫn thuyết phục. BẤT CỨ CHỦ đề nào cũng có ý tưởng cho bạn viết. Hãy luyện tập với các Thesis CỰC KỲ VÔ LÝ và cố gắng bảo vệ nó, bạn sẽ sớm trở thành con người tràn đầy ý tưởng

Have a fabulous day!!!

  • Ngoc Pham Thi Hong

    Anh cho e hỏi, e muốn mua sách của a, nhưng trang facebook của a bị lỗi, do đó e ko thể thanh toán và mua sách của a dc. V làm sao e mua được sách ak?

    • Kien Tran

      Hi Ngọc! Em gửi anh hoá đơn ck vào email này nhé anh sẽ gửi em sách luôn: trankienhn92@gmail.com